Latın məhəllə, Parisin xəritəsində
Kart latın məhəllənin Paris